Loạn đàm

Suy nghĩ lảm nhảm khi đọc Ngôn tình í mà 😀

Kiểu Truyện Hoàng Tử Lọ Lem

Series: Cách Viết Một Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hiện Đại [P1] [P2] [P3] [P4]

Bàn về cảnh H trong Ngôn Tình

Thắc mắc thầm kín

Đẳng thức ngôn tình tiểu thuyết

Cổ tích Việt theo phong cách up convert

Phong cách Ngôn tình thường gặp

Hắc cũng bon chen nói vụ Edit

Phản biện bài dịch truyện tàu trên mạng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s