Loạn Bút [2]

Chủ yếu là để test edit html ^^
Mượn tạm bài Tôi Yêu Em của Puskin ^^
Tôi yêu emđến nay chừng thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu emyêu chân thành đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

About blackunicorn999

Gọi tui Tiểu Hắc là được rồi. ^^
Gallery | This entry was posted in Loạn Bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s