Loạn Bút [1]

Vô đề.
Cũng vô ý.
Đã gọi là Loạn.
Hiển nhiên mịt mờ.
Không phải cố tình viết lách bí ẩn.
Chẳng qua
Buổi chiều
Thoảng hương lạnh
Nắng rực rỡ
Quởn
Bằng hữu không có
Lại không màn
Đọc truyện
Xem phim
Đành
Chờ kim đồng hồ chạy
Than ôi!
Thời gian vốn cực quý
Thế mà
Lại hững hờ
Thúc nó trôi mau
Loạn!!! 🙂

About blackunicorn999

Gọi tui Tiểu Hắc là được rồi. ^^
Gallery | This entry was posted in Loạn Bút. Bookmark the permalink.

2 Responses to Loạn Bút [1]

  1. Vô Tịch says:

    =)) Đúng là rất loạn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s